twitter


Ini adalah Kontrak Kaunseling yang perlu difahami dan dipersetujui oleh pengguna yang ingin mendapatkan perkhidmatan ini demi menjamin kerahsiaan segala maklumat yang dikongsi.

Bahawasanya telah memahami serta bersetuju bahawa:

  • Semua tenaga kepakaran yang terlibat akan bertanggungjawab terhadap kerahsiaan maklumat peribadi saya dan melindunginya dari pengetahuan orang lain melainkan melibatkan keselamatan diri saya, pihak lain atau undang-undang 

  • Akan menggunakan sesi kaunseling ini untuk saya memahami diri dan berkembang mencapai potensi diri yang ada.

  • Sesi secara maya ini adalah sebagai pembuka bicara dan medium kepada saya untuk bersemuka dengan pegawai yang berkenaan (apabila bersedia) demi mencapai matlamat yang diingini.

  • Saya dengan ini telah membaca kontrak di atas dan bersetuju dengannya.

Stumble
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.